נצילות יחידות קירור

נצילות של יחידות קירור COP


חברת אנרקום הנדסה בע"מ מורשית משרד האנרגיה והמים לבצע בדיקות יעילות אנרגטית של יחידות קירור מים. החברה מבצעת בדיקות COP עם ציוד מדידה משוכלל, המאפשר קבלת תוצאות מדוייקות וניתוחן. הבדיקות מבוצעות ללא כל הפרעה לתפקוד התקין של המערכות ועל פי דרישות הבטיחות הנהוגות אצל הלקוח. בסיום הבדיקות החברה מפיקה דוח מפורט הכולל הערכת ROI - זמן החזר ההשקעה הנדרש לשיפור המצב הקיים. בדיקות הצ'ילרים מתבצעות בכפוף לדרישות משרד האנרגיה (דרישות ת.י. 5813 מאוקטובר 2006).

בדיקת יעילות לצ'ילרים כוללת:

1. בדיקות נצילות הצ'ילר, COP, לעומת הנצילות המקורית של היצרן ולחילופין אל מול התקן
2. המלצות להתייעלות אנרגטית, כולל הערכת ROI
3. קביעת הפוטנציאל לחיסכון
4. מתן כלי עבודה בידי המנהל לקבלת החלטות בנוגע להשקעה בציוד


החברה כיום משמשת כספק של משרד הביטחון לבצוע בדיקות נצילות COP עבור הצ'ילרים שבאחזקת המשרד.


צלצלו 050-7-303070


חזרה למעלה