בדיקת נצילות משאבות

חברת אנרקום הנדסה היא בין הראשונות בארץ שקדמה את נושא ההתייעלות האנרגטית של משאבות על מנת להשיג חיסכון. החברה מתמחה בביצוע סקרי אנרגיה, בדגש על סקרי אנרגיה של יחידות שאיבה. היא מורשית מטעם משרד האנרגיה והמים לביצוע סקרים אלו, וידועה באיכות הגבוהה הן של עבודת הסקר והן של התוצרים, הכוללים המלצות לשיפור המצב והערכת עלויות. החברה משתמשת בציוד מדידה ממוחשב בעל רמת דיוק גבוהה ומשתמשת בשיטות המדידה המתקדמות בשוק.

מה כוללת בדיקת נצילות משאבות והתייעלות אנרגטית?

1. הצגת עקומה עכשוית של המשאבה מול העקומה המקורית של יצרן המשאבה.
2. בדיקת הנצילות הנוכחית של יחידת השאיבה לעומת הנצילות המקורית שלה, וזאת לעומת התקן והנצילות המרבית האפשרית.
3. בדיקת רמת הרעידות של המשאבה והמנוע עם ציוד מדויק.
4. קביעת הפוטנציאל לחיסכון והצגת המשאבה שתשיג את החסכון המרבי לעומת הקיימת.
5. דוח חוות דעת מקצועית על איכות החשמל המסופק למנוע.
6. המלצות טכניות וכלכליות להתייעלות אנרגטית.
7. חישוב זמן החזר ההשקעה, ROI, להשגת החסכון המירבי.

מהלך בדיקת נצילות משאבות

  • - כחלק ממהלך הבדיקה, מהנדס מטעמנו מגיש את הסקר האנרגטי לאישור משרד האנרגיה והמים ודואג לכל תהליך האדמיניסטרציה הכרוך בכך.
  • - הבדיקה מתבצעת בהתאם לדרישות תקן 30 לבדיקת נצילות משאבות.
  • - הבדיקה מתבצעת ללא כל הפרעה למהלך הפעולה של האתר.
  • - הבדיקה מתבצעת בנוכחות נציג מטעם מזמין הבדיקה.
  • - הבדיקה מתבצעת בהתאם לכללי הבטיחות הנהוגים אצל מזמין הבדיקה.
צלצלו 050-7-303070חזרה למעלה